Málta Erasmus+ diákmobilitás 2022. szeptember

Írta: Dávid Zoltán

               Iskolánk gimnazistái 2022 szeptemberében egyhetes projekten vettek részt Máltán. Összesen harminc tanuló, tíz fős csoportokban három egymástól független projekten dolgozott anyanyelvi mentorok irányításával. Az elmélyült projektmunka mellett ez a helyzet alkalmat teremtett a nyelvtanulásra, a nemzetközi kapcsolatok építésére és Málta kulturális értékeinek felfedezésére is.

               Az első csoport projekttémája a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés problémája volt. A projekt keretében a diákok összegyűjtötték a kérdéskör számukra érzékelhető, tapasztalható jelenségeit. Megismerték, hogy a turizmus felerősödése, a népesség növekedése és a közlekedés növekedéséből fakadó környezeti terhelés milyen problémákhoz vezet Máltán. Megoldási javaslatokat fogalmaztak meg. Modelleket készítettek, környezetbarát otthont terveztek, és ezen keresztül elsajátították egy környezettudatosabb gondolkodásmód alapelemeit.

               A második csoport a fiatalok társadalmi beilleszkedésének problémáival foglalkozott. Az információs társadalom, az internet, a mobiltelefonok a streamingplatformok sokkal erősebben hatnak a tizenévesek életére, mint a felnőttekére. Az új kommunikációs eszközök olyan mértékben alakították át az új generáció szokásait, gondolkodását, ismeretszerzési lehetőségeit, hogy az jelentősen növelte a fiatalok és az felnőttek világa közötti szakadékot. Ez komoly kihívások elé állítja mindkét generációt. A projektben résztvevők erről a helyzetről gondolkodtak közösen, fogalmaztak meg megoldási javaslatokat.             

A harmadik csoport témája a digitális kompetenciák fejlesztése volt. A csoport tagja a közösségi médiában az utóbbi időben megjelent új kommunikációs és alkotó platformok használatával ismerkedtek. Az online környezetben végzett csapatmunka alapszabályait és eszközhasználatát sajátították el.

A program különösen értékes eleme volt, hogy tanulóink Franciaországból és Olaszországból érkező diákokkal laktak közös szálláson, így lehetőségük volt más európai országokból érkező fiatalokkal kapcsolatot teremteni.

Diákbeszámoló1, diákbeszámoló2

Videók az utazásról

Az Erasmus+ akkreditációs pályázatának célja a digitális és nyelvi kompetencia fejlesztése. Ennek eredményeképpen született a linken megnyitható anyag is.

https://pravicsbarnabas.wixsite.com/erasmus-malta

 A közös programoknak és foglalkozásoknak köszönhetően felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a diákok. Emellett új barátságok is születtek az utazás során. Ezt bizonyítják a beszámolók és az alábbi plakát is, amit ők állítottak össze, hogy bemutassák tevékenységüket azoknak, akik itthon maradtak. A beszámolójuk sikeres volt, mert többen kedvet kaptak az Erasmus+ programokhoz.

A képen szöveg, poszter, Grafikus tervezés, boríték látható

Automatikusan generált leírás

Disszemináció