Málta Erasmus+ diákmobilitás 2022 szeptember

Írta: Dávid Zoltán

               Iskolánk gimnazistái 2022 szeptemberében egyhetes projekten vettek részt Máltán. Összesen harminc tanuló, tíz fős csoportokban három egymástól független projekten dolgozott anyanyelvi mentorok irányításával. Az elmélyült projektmunka mellett ez a helyzet alkalmat teremtett a nyelvtanulásra, a nemzetközi kapcsolatok építésére és Málta kulturális értékeinek felfedezésére is.

               Az első csoport projekttémája a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés problémája volt. A projekt keretében a diákok összegyűjtötték a kérdéskör számukra érzékelhető, tapasztalható jelenségeit. Megismerték, hogy a turizmus felerősödése, a népesség növekedése és a közlekedés növekedéséből fakadó környezeti terhelés milyen problémákhoz vezet Máltán. Megoldási javaslatokat fogalmaztak meg. Modelleket készítettek, környezetbarát otthont terveztek, és ezen keresztül elsajátították egy környezettudatosabb gondolkodásmód alapelemeit.

               A második csoport a fiatalok társadalmi beilleszkedésének problémáival foglalkozott. Az információs társadalom, az internet, a mobiltelefonok a streamingplatformok sokkal erősebben hatnak a tizenévesek életére, mint a felnőttekére. Az új kommunikációs eszközök olyan mértékben alakították át az új generáció szokásait, gondolkodását, ismeretszerzési lehetőségeit, hogy az jelentősen növelte a fiatalok és az felnőttek világa közötti szakadékot. Ez komoly kihívások elé állítja mindkét generációt. A projektben résztvevők erről a helyzetről gondolkodtak közösen, fogalmaztak meg megoldási javaslatokat.             

A harmadik csoport témája a digitális kompetenciák fejlesztése volt. A csoport tagja a közösségi médiában az utóbbi időben megjelent új kommunikációs és alkotó platformok használatával ismerkedtek. Az online környezetben végzett csapatmunka alapszabályait és eszközhasználatát sajátították el.

A program különösen értékes eleme volt, hogy tanulóink Franciaországból és Olaszországból érkező diákokkal laktak közös szálláson, így lehetőségük volt más európai országokból érkező fiatalokkal kapcsolatot teremteni.

Diákbeszámoló1, diákbeszámoló2

Videók az utazásról

Az Erasmus+ akkreditációs pályázatának célja a digitális és nyelvi kompetencia fejlesztése. Ennek eredményeképpen született a linken megnyitható anyag is.

https://pravicsbarnabas.wixsite.com/erasmus-malta

 A közös programoknak és foglalkozásoknak köszönhetően felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a diákok. Emellett új barátságok is születtek az utazás során. Ezt bizonyítják a beszámolók és az alábbi plakát is, amit ők állítottak össze, hogy bemutassák tevékenységüket azoknak, akik itthon maradtak. A beszámolójuk sikeres volt, mert többen kedvet kaptak az Erasmus+ programokhoz.

Plakátok

A képen szöveg, poszter, Grafikus tervezés, boríték látható

Automatikusan generált leírás

Disszemináció

Ausztriai Erasmus+ diák mobilitás 2023 tavasz – Bad Ischl

Írta: Majoros Ágota

BESZÁMOLÓ – BAD ISCHL B1 csoport

A mobilitás során csoportunk 10 tanulója (3 lány és 7 fiú) a bad ischli Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium tanulóival közösen az állatvédelem, állatvédelmi törvények és jogok témakörben végeztek összehasonlító kutatást. A projekt keretében a két ország különbözőségeit és hasonlóságait vizsgálták szakemberek segítségével. A program során látogatást tettek egy helyi állatkórházban, egy labrador tenyészetben, egy állatmenhelyen és egy gazdaságban. A projekt kiterjed mind a házi kedvencek, mind a haszonállatok tartására, gondozására, jogaira, védelmére. Milyen törvények vonatkoznak a tulajdonosokra, hogyan sikerül az állami szerveknek ezeket a törvényeket betartani?  Milyen előírások szabályozzák egy állatmenhely működését? Hogyan valósulnak meg az Európa Unió alapelvei ezen a területen?

Iskolánk tanulói az utazást megelőző hetekben előzetes feladatokat végeztek el. Felkeresték az általuk kiválasztott állatmenhelyet, állatkórházat és gazdaságot. A látogatások alkalmával beszélgettek az ott dolgozókkal, kérdéseket tettek fel, fotókat és videófelvételeket készítettek. Az előkészített anyag segítségükre volt a közös ausztriai munka során.

 Az egyhetes közös munkát egy tanulmány zárta le. Az összehasonlító anyagot ppt. és plakát formájában készítették el a tanulók.

A közös munkát a délelőtti órákra terveztük, délutánonként pedig a tanulók fakultatív programokon is részt vettek. A kirándulások során megismerkedtek Ausztria kulturális és természeti kincseivel, nyelvtudásuk pedig elmélyült.

A szabadidős programokat nagy körültekintéssel válogattuk össze. Elsőként a projektnek helyt adó város megismerés volt a cél. A Kaiservilla, a császári park, a Sisi ösvény, a Siriuskogel Ferenc József és Sisi kapcsán Magyarország történetéhez is hozzákapcsolódik. Remek lehetőséget adott egy kis betekintésre az Oszták-Magyar Monarchia történetébe, amivel megteremtettük a tantárgyi kapcsolódást is.

 BESZÁMOLÓ – BAD ISCHL A2 csoport

Az utazáson 10 fő 13-14 éves diák és 2 kísérőtanár vett részt. Úticélunk az ausztriai Bad Ischl volt. Egy hetet töltöttünk el ezen a varázslatos helyen 2023. április 23-29 között. A Keleti Pályaudvarról vonattal indultunk és többszöri átszállás és több órás út megtétele után érkeztünk meg az ifjúsági szállásra.

A fogadó iskolánk a Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Bad Ischl volt, ahol kapcsolattartónk Anton Pfeil úr egész héten nagyon készségesen segítette a munkánkat. Az osztrák diákokkal közösen a környezettudatos szemléletről, az állatvédelemről készítettünk összehasonlító tanulmányt Ausztriára és Magyarországra vonatkoztatva. A közös munka során a német volt a munkanyelv. A heti munkát az elkészített PPT prezentációk, jambord felületek, plakátok, Kahoot kvíz bemutatása zárta.

A prezentációk elkészítéséhez segítséget nyújtott, hogy ellátogattunk egy állatklinikára, egy állattenyésztőhöz és egy parasztgazdaságba. A diákok a helyszínen beszélgethettek az ott dolgozókkal, anyagokat gyűjthettek, fotókat készíthettek.

A szakmai munkán túl a diákoknak lehetőségük volt, hogy a szabadidejükben megismerkedhessenek a várossal, illetve közösen kulturális programokon is részt vettünk- kirándulás Halstattba, Salzburgba. A kirándulások során betekintést nyerhettek a meglátogatott városok történelmébe, ízelítőt kaphattak a helyi szokásokból, hagyományokból.

Elkészített plakátok

Diákbeszámoló1, diákbeszámoló2, diákbeszámoló3, diákbeszámoló4, diákbeszámoló5, diákbeszámoló6, diákbeszámoló7, diákbeszámoló8, diákbeszámoló9, diákbeszámoló10

Disszemináció

Érdeklődő diákok